Descobreix, denúncia, participa, delega accions o… fes-te activista!

Si eres ací és perquè t’has indignat amb les inversions i el finançament de la Banca Armada a la indústria de la guerra. Tens ganes de participar en la Campanya? No saps per on començar? 

Hi ha moltes maneres d’implicar-se! 

 • Informa’t
 • Subscriu-te al butlletí 
 • Comparteix i denúncia en xarxes socials 
 • Fes-te activista de la Campanya Banca Armada 

 

Vols que t’informem sobre les accions de la campanya per correu electrònic? Deixa’ns ací la teua adreça:

Crida: Necessitem les teues accions per a participar en les Juntes d’Accionistes de les grans entitats financeres

Aquest és un missatge especialment dirigit a les persones accionistes crítiques amb algun dels grans bancs de l’estat espanyol: BBVA, Banc Santander, CaixaBank, Banc Sabadell, Bankia. Un any més, les entitats involucrades en la campanya Banca Armada participarem en les juntes generals d’accionistes d’aquestes cinc entitats per a denunciar les seues polítiques d’inversions en empreses d’armament. Per a això, necessitem que persones amb accions d’aquests bancs, però crítiques amb les seues pràctiques ens cedisquen aquestes accions perquè puguem parlar en el seu nom i explicar la seua col·laboració amb el negoci de la guerra.

QUÈ VOLEM ACONSEGUIR?

El nostre objectiu és explicar davant els accionistes de l’entitat financera i els mitjans de comunicació algunes de les conseqüències que impliquen les seues inversions en la indústria d’armament i contribuir a la conscienciació de tota la societat per a promoure un canvi feia les finances ètiques. 

QUAN?

 • Bankia: 23  de març a les 12 hores. 
 • Santander: 26 de març a les 12 hores.
 • Sabadell: 26 de març a les 12 hores.

COM COL·LABORAR:

 • Si com a accionista d’una d’aquestes entitats no aproves la seua política d’inversions en la indústria armamentística, pots cedir-nos les teues accions perquè intervinguem també en el teu nom.
 • Per a cedir-nos el teu vot, ens ha d’enviar la delegació de vot original signada 10 dies abans de la junta d’accionistes del teu banc com a data límit.
 • La targeta de delegació de vot signat ens hauràs d’enviar sense omplir el nom de la persona que assistirà, ja que encara hem de confirmar els membres de la campanya Banca armada que seran presents en cadascuna de les juntes d’accionistes.
 • Enviar per correu postal a la següent adreça:

c / Erasme de Janer, 8, despatx 9, 08001, Barcelona

 • Excepció per als accionistes de Bankia: ha d’adjuntar-se amb la delegació de vot la còpia del teu DNI o enviar-nos el DNI escanejat per correu electrònic a delegacio-vots@bancaarmada.org 
 • Excepció per als accionistes de CaixaBank: has de contactar-nos per correu electrònic (delegacio-vots@bancaarmada.org) perquè et confirmem el nom de la persona que representarà el teu vot, i després portar la teua delegació de vot emplenada i signada en qualsevol sucursal de CaixaBank o fer el tràmit en línia, com a màxim 3 dies abans de la junta d’accionistes.

Envia una queixa formal denunciant les activitats de la teua entitat

En aquest apartat podràs trobar informació sobre com enviar a la teua entitat bancària una queixa formal manifestant el teu desacord amb les inversions en empreses del sector armamentista. 

Estrenem acció!

Aquest és un missatge especialment dirigit a les persones clientes crítiques d’algun dels grans bancs convencionals de l’estat espanyol: BBVA, Banc Santander, CaixaBank i Banc Sabadell. Recentment, les entitats involucrades en la campanya Banca Armada participarem en les juntes generals d’accionistes d’aquestes cinc entitats per a denunciar les seues polítiques d’inversions en empreses d’armament. Ara, clients i clientes no necessàriament accionistes d’aquestes entitats, però igualment crítiques amb les seues pràctiques d’inversió, podran fer-los arribar una queixa sobre la seua col·laboració amb el negoci de la guerra mitjançant una carta.

A continuació es poden descarregar les cartes per a cadascuna d’aquestes entitats en format word* i pdf. També indiquem les adreces de correu electrònic i postal (segons decidisca cada persona) on recomanem que siguen enviades.

BBVA: servicioatencioncliente@grupobbva.com // defensordelcliente@bbva.com (enviar a aquesta adreça en cas que la resposta del servei d’atenció al client no li convença) // accionistas@bbva.com (enviar en cas de ser també accionista) // Plaza San Nicolás, 4 – 48005 Bilbao (Seu Social)

Banco Santander: atenclie@gruposantander.com // Calle Josefa Valcarcel, 30 Edificio Merrimack IV, 2ª Planta 28027 – Madrid (Servei d’Atenció al Client)

Caixabank: servicio.cliente@caixabank.com // Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002, València (Servei d’Atenció al Client)

Banco Sabadell: Sostenibilidad@bancsabadell.com (Departament RSC) // SAC@bancsabadell.com (Atenció al Client) // Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante (Seu Social) 

En qualsevol dels casos, també es pot remetre la carta a l’oficina de referència de cada clienta/client.

*La Campanya Banca Armada no es fa responsable de les modificacions que els textos puguen patir per part de les persones clientes que decidisquen canviar el seu format. El text original és el publicat en aquesta web. 

 

Si vols fer-nos alguna consulta, escriu-nos a: delegacio-vots@bancaarmada.org

Protocol de municipis lliures de Banca Armada i per les finances ètiques

La importància del finançament per al complex militar-industrial és vital. Les empreses d’armament necessiten els serveis bancaris d’un sistema financer que esdevé clau perquè les empreses d’armes i altres pràctiques rebutjades per la societat puguen aconseguir els seus objectius econòmics. És a dir, sense suport financer aquestes empreses es veurien obligades a produir menys armes, a emprendre menys projectes contaminants i altres pràctiques que denunciem en aquesta campanya. Actualment ja existeix un sector financer ètic constituït per entitats financeres que fan una aposta clara i única per la promoció de projectes amb un clar impacte social i ambiental positiu, el respecte i el compliment dels principis que defineixen les finances ètiques i que, al mateix temps, estan integrades en les diferents xarxes locals, estatals o internacionals de finances ètiques. En aquest context, considerem que els ajuntaments i altres administracions públiques poden reduir l’impacte global de la Banca Armada a través d’un major control de la contractació pública (per a caminar cap a una coherència de les polítiques en el compliment dels compromisos adquirits en matèria de DDHH i de desenvolupament sostenible com els ODS 2030). Aquests són els motius que han portat a buscar el compromís públic de fomentar i fer extensiu l’ús de les finances ètiques a les administracions públiques al mateix temps que es desinviertisca en la Banca Armada. Aquest protocol busca recollir i fer visibles totes les iniciatives ja realitzades per les administracions públiques en favor de les finances ètiques i per a desvincular-se de la banca armada, així com impulsar la resta d’administracions públiques que encara no han fet cap pas.

Aspectes i consideracions tècniques sobre la nova Llei Contractes de Serveis Públics (LCSP)

La nova Llei Contractes de Serveis Públics (LCSP) fa un tractament diferenciat dels diversos serveis financers que existeixen i els separa en Serveis de finançament i tresoreria i en Serveis d’inversió i assegurances. Per aquest motiu és necessari deixar de parlar de finances en general i passar a explicitar els diferents tipus de serveis financers que existeixen quan es formulen peticions o es duguen a terme avaluacions de consideracions amb la inclusió d’aspectes no econòmics a la contractació de serveis financers per part de l’administració pública. Finançament La contractació de serveis de finançament queda exclosa de la LCSP, per tant cada administració definirà els procediments vinculats a la contractació d’aquests serveis. Això implicaria que es tracta d’una negociació privada entre les dues parts. En aquest cas, no apliquen les restriccions ni procediments que estableix la LCSP, en canvi, sí que són aplicable altres instruccions de caràcter intern de què disposen les diferents administracions públiques. Tresoreria La contractació d’aquests serveis queda també exclosa de la LCSP, i rep el mateix tractament que els serveis de finançament. Cada ajuntament pot establir uns procediments relacionats amb la contractació d’aquests serveis mitjançant instruccions específiques. En funció dels criteris que establisquen, dificultaran en major o menor mesura l’accés de les entitats de finances ètiques a aquests serveis. Estalvi i inversió Els serveis bancaris relacionats amb l’estalvi i la inversió, com poden ser la gestió de plans de pensions, d’excedents pressupostaris i altres relacionats, es regeixen per la LCSP, a pesar que tenen caràcter de contracte privat. Això significa que, quant a la preparació i adjudicació de l’expedient, el marc jurídic d’aplicació és la LCSP, però a partir de l’adjudicació, el règim legal és el del dret privat. Assegurances Són un servei financer i ofereixen cobertura en diversos escenaris. És obligatòria i imprescindible per a la correcta gestió del risc de l’administració pública. Com amb l’estalvi i inversions, aquests serveis estan inclosos dins de la LCSP, però tindran caràcter de contracte privat. Això significa que per la licitació d’aquests serveis (preparació i adjudicació) s’aplica la normativa establida a la LCSP, però la formalització del contracte es regirà pel dret privat i no pel dret administratiu. En el producte assegurador és possible establir criteris més enllà dels econòmics vinculats al producte que es contracta (la pòlissa en concret) i també als agents que intervenen. Si voleu proposar que el vostre ajuntament s’adherisca a la campanya “MUNICIPIS LLIURES DE BANCA ARMADA I PER LES FINANCES ÈTIQUES” contacteu als grups municipals que cregueu més disposats a aprovar la moció, i informeu-nos després si està ha sigut aprovada. Bona part dels serveis financers no està subjecte a concurrència pública, la informació relacionada amb aquests aspectes no és de caràcter públic i ni tan sols es troba en els portals de transparència de les administracions públiques. Per aquest motiu, fer públic i difondre la informació és imprescindible per a la seua replicació i extensió.

Passes per a esdevindre un municipi lliure de banca armada i a favor de les finances ètiques

1.- Anunciar la voluntat d’esdevenir un “Municipi lliure de banca armada i per les finances ètiques” 2.- Aprovar una resolució que prohibisca o avanç cap a la prohibició explícita de les inversions en empreses implicades en la producció, desenvolupament, manteniment o comerç d’armes i els components, al mateix temps que es fomente i es valore la incorporació de les finances ètiques en el dia a dia de l’administració pública. 3.- Analitzar si les relacions amb el sector financer actual de l’administració té vincles amb entitats controvertides i que formen part dels informes de banca armada. 4.- Aplicar mesures per a establir criteris de selecció negatius per a assegurar-se que cap productor d’armes nuclears o controvertides forme part de la cartera municipal i siga proveïdor de serveis financers de l’administració. Al mateix temps, introduir proveïdors financers que formen part de l’ecosistema de les finances ètiques. 5.- Difondre per a promoure i complementar els esforços de desinversió explicant les desinversions realitzades i les noves polítiques financeres adoptades a altres administracions públiques i a la ciutadania. Si tens qualsevol dubte, contacta’ns: fets@fets.org  DESCARREGABLE: Proposta de moció: “Municipi a favor de les finances ètiques i compromés amb la desinversió en banca armada”