Política de Protecció de Dades

La present política forma part integrant de l’avís legal de la pàgina web de SETEM COMUNITAT VALENCIANA i de LA FUNDACIÓ CÍVICA NOVESSENDES (www.petjadaenarmes.org).

  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

• RESPONSABLES

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal són:

SETEM COMUNITAT VALENCIANA 

Amb domicili social a aquest efecte en Carrer Utiel, 16 Baix, 46020 de València (Espanya).

Telèfon: (+34) 963 15 35 05 i Correu-e: setemcv@setem.org 

LA FUNDACIÓ CÍVICA NOVESSENDES

Con domicilio social a estos efectos en Av. Primer de maig 23, baix. 12549 de Betxí (Castelló)

Teléfono: 964 620 010 y correo: info@novessendes.org 

• FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de SETEM COMUNITAT VALENCIANA i LA FUNDACIÓ CÍVICA NOVESSENDES, posats a la disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferits, patrocinats i/o sponsorizados per SETEM COMUNITAT VALENCIANA i LA FUNDACIÓ CÍVICA NOVESSENDES, així com conéixer l’opinió dels usuaris, i a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, amb la finalitat de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

• TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o se sol·licite la seua supressió per l’interessat i aquest estiga legitimat per a això.

• LEGITIMACIÓ

SETEM COMUNITAT VALENCIANA està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l’interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

• EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguen a la realitat, es tractarà de mantindre actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de realitzar els canvis, directament, quan així estiga habilitat o comunicant-se, per mig fefaent, a l’àrea o departament corresponent de SETEM COMUNITAT VALENCIANA i LA FUNDACIÓ CÍVICA NOVESSENDES.

• DESTINATARIS

Les dades personals no seran cedits o comunicats a tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei.

• DRETS DE LES USUÀRIES

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

• Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,

• Dret a sol·licitar la seua rectificació o supressió,

• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament,

• Dret a oposar-se al tractament,

• Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia de la seua D.N.I, i en la qual especificarà quin d’aquests sol·licita siga satisfet, remesa a l’adreça: SETEM COMUNITAT VALENCIANA, domicili social a aquest efecte en Carrer Utiel, 16 Baix, 46020 de València (Espanya); FUNDACIÓ CÍVICA NOVESSENDES, domicili social a aquest efecte en Av. Primer de maig 23, baix. 12549 de Betxí (Castelló)

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

• MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que SETEM COMUNITAT VALENCIANA i LA FUNDACIÓ CÍVICA NOVESSENDES, adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

Si té alguna pregunta sobre aquesta Política de Privacitat, preguem que es pose en contacte amb nosaltres enviant un email a setemcv@setem.org o a info@novessendes.org

SETEM COMUNITAT VALENCIANA, 2020 ©Tots els drets reservats