Banca Armada

Campanya Banca Armada?

La Campanya Banca Armada va sorgir de la necessitat de visibilitzar les vinculacions d’un elevat nombre d’institucions bancàries espanyoles amb empreses fabricadores d’armes a través del seu finançament.

El seu objectiu és denunciar públicament a les institucions bancàries que financen la indústria militar, per a així aconseguir una base social sensibilitzada i exigir unes polítiques ètiques i responsables a nivell polític, social i mediambiental.

Les empreses d’armament necessiten els serveis bancaris, tant per a efectuar les seues operacions comercials corrents, com per a aconseguir fons extraordinaris que els permeten emprendre el desenvolupament de noves armes, exportar a nous mercats i, en definitiva, mantindre la seua puixança competitiva en un sector eminentment privat.

Per tant, el concepte Banca Armada es refereix a totes aquelles entitats financeres que participen en el negoci armamentístic mitjançant un, diversos o tots els principals tipus de finançament del sector armamentístic que existeixen.

Formes de finançament o inversió de la Banca Armada 

1. La participació accionarial

Les entitats financeres adquireixen accions emeses per les empreses de la indústria armamentística. Aquesta pràctica és de gran rellevància per diferents aspectes. Primer, perquè la possessió d’accions suposa tindre part de la propietat, i per tant, capacitat de decisió. Segon, aquesta és una manera de finançar la indústria armamentística ja que les empreses fan ampliacions de capital per a captar fons. Tercer, tindre accions d’una empresa és donar valor a aquesta, confiar en la seua capacitat de generar beneficis i esperar que així ho faça.

2. El finançament de les exportacions

L’autorització d’exportacions d’armes en el primer semestre de 2020 va aconseguir els 22.544,8 milions d’euros de llarg, la més alta dels últims deu anys. Espanya s’ha convertit en aquest període en una potència en el sector de la defensa, fins a situar-se en el seté lloc mundial. El sector armamentístic s’espanyol dedica aproximadament un 30% de les seues vendes a l’exportació, per això el seu finançament és molt important. 

El finançament de les operacions de venda en l’exterior és de gran importància perquè els clients són governs, que en el millor dels casos paguen en còmodes terminis, per això el seu finançament és una pràctica habitual. Sense aquesta ajuda per part de les entitats financeres, seria pràcticament impossible que existira comerç exterior d’armament.

3. L’emissió de bons i pagarés

L’emissió de bons i pagarés és una altra de les maneres de finançar a les empreses d’armes. El mecanisme és molt senzill, els bons i pagarés són títols que emeten les empreses a un preu determinat, amb la promesa que al cap d’un temps li pagaran al seu comprador el valor total del bo més un interés. Les entitats financeres es converteixen en gestors d’aquestes emissions, per les quals obtenen una comissió com a guany concorde a la gestió realitzada.

4. Els fons d’inversió

Els fons d’inversió de la banca armada són aquells en els quals les entitats financeres ofereixen accions d’empreses d’armes. Així, una altra manera de finançar a les empreses d’armes és oferint i/o gestionant fons d’inversió en els quals els clients de l’entitat bancària confien els seus estalvis amb l’esperança que mitjançant les fluctuacions de les accions que componen el fons, s’aconseguisquen beneficis econòmics futurs.

5. La concessió de crèdits i préstecs a les empreses d’armes

La manera més directa que tenen els bancs i caixes d’ajudar a les empreses d’armes és concedir-los crèdits i préstecs. Aquests se solen realitzar de manera sindicada entre diverses entitats financeres, aconseguint d’aquesta manera muntants més elevats.

Des de la Campanya Banca Armada considerem que tot banc armat no és ètic i hauria de ser rebutjat com una opció per a les persones amb consciència a favor de la pau i els drets humans. D’aquesta manera, l’única alternativa a la banca armada és la banca ètica, perquè es compromet de manera integral a respectar uns principis que asseguren que no s’ajudarà financerament a activitats que lesionen la dignitat humana i que vulneren els drets humans. 

Les organitzacions:

Centre Delàs d’Estudis per la Pau 

Federació SETEM 

Observatori del Deute en la Globalització

Justícia i Pau

Col·lectiu RETS

Fets-Finançament Ètic i Solidari

Alternativa Antimilitarista – MOC (Moviment d’objecció de consciència) 

Fundació Finances Ètiques 

Novessendes